• Pozostałe

    Ożywienie rolnictwa w Polsce 2014r

    Spostrzegamy, że branża rolnicza w Polsce to niezmiernie ważna branża ekonomiczna. W następstwie tego wiele osób zwraca szczególną uwagę na rozwój tej branży. Rozwój rolnictwa w Polsce w 2014 roku warunkują czynniki naturalne i pozaprzyrodnicze. Do elementów przyrodniczych zaliczamy: warunki klimatyczne, relacje hipsometryczne, jakość gleb. Decydującą funkcję odgrywają warunki klimatyczne. Na przykład granicę hodowli zbóż…

Archwium