Porady Budowlane

Warunki zabudowy – jak wyznaczyć obszar analizowany

0

 

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy następuje po uprzednim sporządzeniu analizy funkcji, cech i parametrów zabudowy obowiązujących na obszarze gruntów sąsiednich. W tym celu należy wyznaczyć wielkość obszaru takiej analizy. Sposób wyznaczenia tego obszaru jest główną i najczęściej pierwotną przyczyną wadliwości wydawanych decyzji. Najczęściej błędnie jest rozumiana metodologia wyznaczania takiego obszaru. Z reguły bowiem obszar taki jest wyznaczany przez okrąg o promieniu odpowiadającym 3-krotności szerokości frontu działki.

Metodologia ta jest wadliwa. Obowiązuje bowiem rozporządzenie określające sposób wyznaczania takiego obszaru. Z brzmienia rozporządzenia nie wynika ani to, że wyznaczony obszar jest wartością stałą odpowiadająca owej 3-krtoności szerokości frontu działki, ani że działka ma być w centrum wyznaczonego obszaru, ani że obszar ten ma mieć postać okręgu. Z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika jedynie to, że owa 3-krtoność jest minimalną wartością obszaru analizy, zaś maksymalna wartość nie jest określona przez prawo. Z brzmienia rozporządzenia nie wynika również, aby działka, na której planowana jest inwestycja musiała znajdować się w centrum obszaru analizy

Wyznaczenie obszaru nie jest czynnością mechaniczną, polegającą na wyznaczeniu okręgu przy użyciu cyrkla, lecz jest aktem twórczej analizy większego terenu miasta zmierzającym do nakreślenia zarówno cech wspólnych, typowych, powtarzalnych pozwalającym na określenie cech projektowanego obiektu będących kontynuacją istniejącego sposobu zagospodarowania terenu jak i cech różnicujących. Chodzi przy tym, aby zidentyfikować takie parametry, które pozwalają uśrednić model zagospodarowania przestrzennego oraz zidentyfikować cechy, które wykluczają określony sposób zagospodarowania. Wytyczenie obszaru zbyt małego prowadzi do uproszczeń i sprzyja arbitralności decyzji, zaś wytyczenie obszaru zbyt dużego sprzyja uogólnieniom zaburzającym spójność architektoniczną. Dlatego tak ważna jest analiza danego stanu faktycznego, a nie mechaniczne kreślenie obszaru cyrklem.

Po więcej zapraszamy na stronę www.sokolowski.com.pl – strona z pewnością okaże się bardzo pomocna.

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archwium